Doritos - 170 g

Barcode: 3168930009184(EAN / EAN-13)

This product page is not complete. You can help to complete it by editing it and adding more data from the photos we have, or by taking more photos using the app for Android or iPhone/iPad. Thank you! ×

Product characteristics

Doritos - Product Doritos - Product

Quantity: 170 g

Packaging: Sachet, Plastique, Sous atmosphère protectrice

Brands: Doritos

Categories: Snacks, Salty snacks, Appetizers, Chips and fries, Crisps, Corn chips

Manufacturing or processing places: NC

Link to the product page on the official site of the producer: https://doritos.fr/produits/detail/torti...

Stores: Magasins U, Franprix

Countries where sold: France, Netherlands

Doritos - Product Doritos - Product

Ingredients

→Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
but (69%), sunflower oil (16,3%), rapeseed oil (4,1 per cent), salt,

Ingredients analysis:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

NOVA group

3 - Processed foods
3 - Processed foods

Nutrition facts

NutriScore color nutrition grade

NutriScore nutrition grade C

Nutrient levels for 100 g

23 g Fat in high quantity
2.8 g Saturated fat in moderate quantity
1.2 g Sugars in low quantity
0.75 g Salt in moderate quantity

Serving size: 30 g


Comparison to average values of products in the same category:

(49 products)
(53 products)
(86 products)
(109 products)
(599 products)

→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (30 g)
Crisps Chips and fries Appetizers Salty snacks Snacks
Energy (kJ) 2,044 kj 613 kj -4% +1% -2% -4% +3%
Energy (kcal) 488 kcal 146 kcal -3% -1% +2% +1% +1%
Energy 2,044 kj
(488 kcal)
613 kj
(146 kcal)
-4% -2% +1% -0% +2%
Fat 23 g 6.9 g -22% -19% -2% -9% -6%
- Saturated fat 2.8 g 0.84 g -2% -2% -10% -32% -74%
Carbohydrates 61 g 18.3 g +17% +20% +11% +21% +13%
- Sugars 1.2 g 0.36 g -57% -61% -64% -64% -96%
Fibers 6.3 g 1.89 g +56% +58% +48% +45% +34%
Proteins 6.2 g 1.86 g +9% +13% -15% -30% -9%
Salt 0.75 g 0.225 g -45% -42% -52% -54% +45%
Sodium 0.3 g 0.09 g -45% -42% -52% -54% +45%
Alcohol 0 % vol 0 % vol
Nutrition score - France 6 6 -45% -44% -49% -51% -66%
Nutri-Score C C -45% -44% -49% -51% -66%

Packaging

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
Unknown Unknown

Product added on by rivergirl
Last edit of product page on by inf.
Product page also edited by bessheron, date-limite-app, foodless, jakeschneider, kiliweb, magasins-u, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, segundo, teolemon, yuka.R3FNWVQ2STRxZE0xeGZkbStpLzg4UFZ1N3JTSlExTG9ldk13SUE9PQ, yuka.Ry9FZkNKb2lvdjBXb05zajVCbmZ4bzl3NTV5MEJGeVNDc3hMSUE9PQ, yuka.SHFjSFRLSmF2NlVidGZBZyt6bks1c3g2K29mMmMxaXRlc1kvSUE9PQ, yuka.U0xBa05mMHVvL0k0bjhBVjN5Mk0zOTR2MjV1M2NEcVZkZEFCSVE9PQ, yuka.U2J0ZEhvdGNnZElKdWM4NTN6S0k0dGx2K3NXdVd6dU5Nc3hJSVE9PQ, yuka.U3BzY0thSWNpOUFRbmZBVTJVbnp5bzFvNHIyTlcwS3pMdnNwSVE9PQ, yuka.US8xWU02QmVvL01rdDlzeG93eU4rb2xsbkptTlJYdU1kdkVWSVE9PQ, yuka.UUt3bk1xNElqTUlJc3NRZDBrN0lxdFZhbjRLQWN6eStBc3NSSWc9PQ, yuka.UUtvL1BaOWNoZmdRdU1BZitUN3ExSTU2bG8yZ1prZUdHK1FxSVE9PQ, yuka.V1l3RlRLNWR2TWNocGRvUTFRN0orZUFxM3Jxb2NWaUpHL1VzSVE9PQ, yuka.VEpJcEQvNWZoOGdYaWM4c3pBM3E2dEZXN0xtU1JtSHNNczQvSUE9PQ, yuka.WGY5ZkhwNFRsUEFHbGZBNzl6bmI2SWtrNHM2eVJFYTVPK1k2SVE9PQ, yuka.WTY5UU1yVTltdnBVeXZabjlSVFc1ZTBzM29lN1pYT1JlL01BSVE9PQ, yuka.YUl3NEtxUWpsUEFWcXZFUHdrcjhwZUpzeTVtQVlYTzFCTUJJSUE9PQ, yuka.YUprakZaZ1lyZHdzeS8wTTd5L0g5dThseUptd1ozaVlPYkE4SVE9PQ, yuka.Yi84UlRJNCtuZE0zbjhRT29UYm54L0pWNFpuNWJES2RFOUE0SUE9PQ, yuka.YjQwQ1BLUS8vZWNncHRnYncwT0Uvc3B4eHNDYmJXR1ROdWNPSVE9PQ, yuka.YmZvK0Z2VXpodHN2bzgxaHJ4SCsxZXhLbnBhUGYwT25CYmNKSVE9PQ, yuka.ZHA4bVM0OVF1L3dRaHNVNzBRLzRwOXRyK3JXcWMwVzJjczBJSVE9PQ, yuka.ZHFRYkx2Z01nTjRYZ3ZjczlRM2MzKzVJNDVXUVYxdXlCUGdXSVE9PQ, yuka.ZUlBN0FLSXZqT1lobnRnd29SeVA0Tk42eXEyUlExbm1KOE5QSVE9PQ, yuka.ZlpFUUtxVW5oZmNPb05nYXdoemwvK3NvNmJtRFIxUHNJdWNkSVE9PQ, yuka.ZnB3WUZQOHN0NmtIeFBBNTh3dmV4OXh2MVlXNFZsTHVBTFVMSVE9PQ, yukafix.

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.